Resposta a la petició per resoldre la inquietud dels terminis per tramitar les comunicacions de modificació no substancial (MNS) de les autoritzacions ambientals

Adjunt trobareu carta tramesa per la Generalitat de Catalunya Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, indicant la instrucció que permetrà agilitzar la tramitació de les comunicacions (MNS), atès que introdueix canvis que reduiran els terminis de tramitació.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb la bústia de la Subdirecció General d’Intervenció i Qualificació Ambiental: sgiqa.accioclimatica@gencat.cat

La carta de la Direcció General diu el següent:

Benvolguts/es,

En resposta a la petició que diferents col·legis professionals heu traslladat a la Direcció General de Canvi climàtic i Qualitat Ambiental (DGCCQA) en diverses ocasions relativa a la inquietud pels terminis que moltes vegades l’administració necessita per tramitar les comunicacions de modificació no substancial (MNS) de les autoritzacions ambientals, us informem que durant els darrers mesos s’ha treballat un procediment d’agilització de la resposta a aquestes comunicacions.

En data 10 de maig de 2024, s’ha aprovat finalment la instrucció respecte la tramitació de les modificacions no substancials de les autoritzacions ambientals d’activitats sotmeses a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. L’objecte és l’harmonització de la tramitació per part de totes les oficines de gestió ambiental unificades territorials del Departament (OGAU), l’oficina de medi ambient (OMA) de Terres de l’Ebre i la DGCCQA, junt a la intervenció de les unitats vectorials i organismes que en motiu de les seves competències informen durant el procés de tramitació.

Aquesta instrucció permetrà agilitzar la tramitació atès que introdueix canvis que reduiran els terminis de tramitació, entre altres:

– En cas de modificacions que no tinguin conseqüències per a les persones o per al medi ambient es farà escrit comunicant aquesta valoració.

– En altres casos, es farà resolució directa, reduint els terminis que suposa fer propostes provisionals.

– S’incorpora un nou document a presentar pel promotor, de declaració resum de la comunicació de MNS, amb:

o Una part tipus “Check list”, que permet identificar de manera ràpida quines potencials afectacions incorpora la modificació comunicada i per tant, quines unitats vectorials hauran d’informar. Amb aquest document, s’evitarà sobrecarregar unitats vectorials que no han d’intervenir i es reduirà al mínim el temps per traslladar l’expedient a les unitats que han d’informar.

o Una part per justificar que la MNS no és substancial i que no es objecte d’avaluació d’impacte ambiental. S’informa dels criteris en que es basen les unitats que tramiten l’expedient per analitzar i avaluar aquests aspectes. Compartir els criteris permetrà que els promotors coneguin encara millor quan cal tramitar una modificació via modificació substancial o quan la modificació és objecte d’avaluació ambiental simplificada.

Altres aspectes també aporten millores, com per exemple el model de resolució que identificarà de manera clara els aspectes que es modifiquen evitant possibles incoherències amb l’autorització vigent.

Seguim treballant per agilitzar la tramitació de tots els expedients d’autoritzacions ambientals, i esperem que en breu podrem compartir amb vosaltres altres mesures de millora.

Estem a la vostra disposició per explicar-vos amb més detall aquesta instrucció.

Signa la comunicació Mireia Boya, Directora general de CanviClimàtic i Qualitat Ambiental