Consell General del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

En la reunió dels membres de Consell Rector del passat 3 de maig, es va acceptar la sol·licitud d’admissió del Col·legi al Consell General del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

Des d’aleshores el Col·legi de lEnginyeria Tècnica d’Obres Públiques i de l’Enginyeria Civil de Catalunya es membre de ple dret d’aquest òrgan de govern.

Les principals funcions d’aquest òrgan  són l’aprovació del pressupost i la seva liquidació, l’aprovació del Pla estratègic i també la modificació dels seus estatuts.

Podeu consultar la informació:

Noticias relacionadas